Suîqesta li Restorana Mykonos a Berlînê, 1992 - Zimanên din