Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriyê - Zimanên din