Sunenî Tîrmîzî

pirtûka hedîsan

Sunenî Tîrmîzî navê pirtûkê ê rastî el-Camiu's-Sahih pirtûka hedîsan a Tîrmîzî ye. Di sedsala 9an de hatiye nivîsandin. Weke Sehîhî Buxarî û Sehîhî Muslîm pirtûkek bi nav û deng û bibawer e.[1]

Sunenî Tîrmîzî

ÇavkanîBiguhêre

  1. http://daruliftaa.com/node/7130