Pierre-Joseph Proudhon

Polîtîker, fîlozof û sosyalîstekî fransî

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) ramanwerekî siyasî yê franseyî ye û wek bavê anarşîzmê dihête naskirin. Ew li dijî sozyalîzma otorîte, ango sozyalîzma zordar û dogmatîk bû.

Pierre-Joseph Proudhon (1862)