Navgînên hilberînê

Navgînên hilberînê ew navgîn, hecet, makine û tiştên ko karker pê hilberînê pêk tînine.

Ew di teoriya Marksîzmê yê ko ji hêla Karl Marx hatibû salixdan de bi orjînala xwe wek Produktionsmittel derbaz dibe. Marx navgînên hilberînê wek ferdî û civekî dike du paran û ji hev vediqetîne.