Morfolojî ji wêjeya Yewnanî morfè hatiye girtin, bi manaya form û şikil e. Li gelek deravên zanistî da bi kar têt, weko:

  • Di linguistic yan zimannasî yê ji bo wergirtina form û şêwazê wêjeyan ji hevdu.
  • Di geolojî yê da weko geomorfolojî û
  • Di biolojî yê û nexasme di botanîk ê da şaxeyekî girîng e. Layenê jiderve yan jî ruxsarê (zahirê) organism an yan jîndaran (mirovan, ajelan û giyayan) û endamên laşê wan şirove diket.