Morfolojî ji wêjeya Yewnanî morfè hatiye girtin, bi manaya form û şikil e. Li gelek deravên zanistî da bi kar têt, weko: