Minare, ji ser mizgeftê ku li hin mizgeftne qible û li hin mizgeftên mezin çar quba li dorê hene, ew awahîya bikevir çekerî a ku bilind dibê ya. Her mizgeft, têde minereyek heya. Li ser wê jî yek heya. Lê ku li mizgeftekê minere nebe, û hê ne hatibê çêkirin, wê weke sembola wê bi îdereten" tiştekî dênina cihê wê heya ku minere were çêkirin.

Minareya Kerboranê

Girêdanên derve

biguhêre