1. Tiştekî biyanî kirin kurdî
  2. Wergerandina berhemeke biyanî bi zimanê kurdî .