Kurdên ku baweriyê bi ola Îsayê Mesîh tînin. Ji mêj tê nasîn, ku hindek êlên Kurd di demên pêşîn Ola Mesîhî ango Xiristiyanî qebûlkiribûn.

Ji navdarên êlên Kurdên mesîhî herdu êlên ku ji alî dîroknasê islamî yê binavê El Mesûdî hatibûn behskiririn. Navê van herdû êlên Kurdên mesîhî Yaaqibe ango Yaqûban û Cewzeqn ango Hûrikan bûn, û welatê wan çiyayê Cûdî û derdora wê bû.

Ji demên islamiyên paşîn û demên osmanî da, di nav kurdan ango Kurmancan de, navandina Felleh dihat û ta îro jî tê bikaranîn ji dêla mesîhî. Sedema vê navandina têkiliya mesîhiyan bikarê Fellahiyê ango Çandinê bû, ku bigelemperî li gund û bajaran rûdiniştin û cotkarê dikirin. Çînkî di wan deman de pirraniya êlên Kurd misilman bûn û rengê jiyana wan koçerîtî bû, ku karên fellahiyê nedikirin.

Di demên paşîn de jî hinek dîroknasan li ser kurdên mesîhî nivîstin, mîna orientalistê alman Lerch, êku mijûlê kurdên fellehên êla Tiyarî bûbû li herêma Hekarî.

Di dema nûjen jî hin Nivîskaran Mesîhiyên Kurd zikrkirin, mîna Zekeriya Wesfî ê sûrî, ku li gor gotinên wî pirraniya êla Hewêrkan ya li Rojava mesîhî bû.

Bitevku piraniya wan mesîhiyên kurdnijad îro nasnameyeka din ji zwei re bijartine, hejmara Kurdên Mesîhî ên ku nasnameya Kurd diparêzin, roj bi roj pirtirdibin, jiberku gelek kurd ola xwe diguherînin ango derbasî ola xiristyan dibin.