Kîlometre kûb

Hindirê kîlomitir ya km³ yekeyeke hinidir e.

Hindirê kîlomitirek