1. Hezan, Lîce, gundek
  2. Hezan (zazakî), dewêke (bi zazakî)
  3. Hezan (çiya), çiyayekî li Sêwas