Gotûbêj:Zimanê belûçî

Gotûbêjê lê zêde bike
Gotûbêjên zindî

BeluciBiguherîne

Zımané Beluci u Braxweyi weki zımané Oseti u Tati,Mazanderani ewji zımanek jı zımané Kurdiye. Kurdi dü kısmın; Kısmek bı navé zımané kurdi té naskırın. Ev kısım lı ser Kurmanci,Sorani,Feyli u zaravén ditır avabuye. Jı vi kısmire té gotın Kurdiya ci-Merkezi. kısmé ditır; Zımanén kurdine. Oseti,Beluci,Mazenderani,Braxweyi u zımanén ditır evana ji zımanén kurdine. Lé ev zımanan édi serbıxwe bune. L" belé ev zıman tevda bınavé "Zımanén Kurdi" tén naskırın. http://wikitry.com/index.php/Z%C4%B1man%C3%A9n_kurdi

Vegere rûpela "Zimanê belûçî".