Gerrusî (kurdî xwarig)


Gerrusî zarawayg Kurdî ye ke le nawçey Gerrus wê ûyşin. Nawçey Gerrus we şari Bîcar û girdûperrî (dorûwerî) wetyey.