Dew an Çeqalme mastê kiyandî ye. Dibêjin vexwarina kurdan ya neteweyî ye.

Taseke tijî dew