Dadweriya peyvnameyê

Dadweriya peynameyê, wê dadê têne ziman ku di dema hebûna peynamê de li gorî wê kirinê diparêzê. Minaq, "peynama mafê mirovan" heya û weke peynama li ser hemû destûrên bingihîn re tê dîtin. Hemû, welatê, divê ku li gorî wê destûra xwe ya bingihîn rastkirin û li gorî prensîbên wê bikin. Bi vê yekê re, di awayê dada kiirnî de tê berçav. Çavdarî, rêzgezî û hwd, nêzîkatîyên dadî ên ku li gorî vê beşa dadiyê derdikevina li pêş in.