Gellek wateyên vê peyvê hene:

  1. Dînar (Dirav)
  2. Dînar, Kerboran