Bîr, gotineka ku di kurdî de aqiliya mirov dihêne ser ziman. Di kurdî de, gotina bîrê, heyîna zanebûna di xêvê de jî dihêne ser ziman. Aliyê din jî, di kurdî de bi hişkirinê re dihê ser ziman. Bîr, gotinek ji wan gotinên kurdî ên pir kevn a.