Pir manên B (ya b) hene.

B dwem pîte le elfbay zimanî kurdî