Îlamî danêyg le zarawagani Kurdîyi Başûr ese ke le şari Îlama pê qise kirgîg.