Îlamî yekîk le zaraweganî Kurdîy Başûr ke le şari Îlama pê qise kirgîg.