Çuvan eşîreke millî ya li Weranşarê ye. pir mezine ji wéranşer heta Qérejdaxe ye. Mexsoya,Kaça,sata u pora beré wanin .Piré wan Pez û dewar xwedî dikin,û jé hinik jî çotkariye dikin.Bi merxasiye û şervanén xwe ten naskirin û çoyé wan tim li ser milé wané.Milla wexta diçun kerejdaxe dibun mévanen çuvan .Avé qahniye wan cemidi û ajalén wan pirin.Û ji bona yekbûn û serxebûna milla dixebitin.Xandekaren wan hene.Û je gellek ji çuné avrupa dijin.